LITTERATUR

Allport, Gordon W, Psykologi og religiøsitet, Ny nordisk forlag 1966
Alver, Bente Gulveig, Heksetro og trolldom Universistetsforlaget 1971
Alver, Bente m.fl., Myte, magi og mirakel, Pax Forlag AS 1999
Alver, Fjell, Ryymin, Vitenskap og varme hender, Spartacus forlag AS 2013
Anderberg, Thomas, Guds moral, Humanist forlag 1999
Ankarloo, Bengt, Helvetet, Historiske Media 2003
Andersen, Øivind, Grunnsannheter til frelse, Gry forlag 1965
Arendt, Rudolph, Tænkning og tro, Gads forlag 1968
Armstrong, Karen, Mytenes historie, Cappelen 2005
Asper, Katrin, Ravnen i glasbjerget, Gyldendal 1999
Augustin, Bekjennelser, Gyldendal Norsk forlag 1974
Baigant og Leigh, Bedrageriet med dødehavsrullene, Lindhardt & Ringhof 1998
Barclay, William, Ambassadør for Kristus, Luther forlag 1979
Barstad, Hans M., Det gamle testamente, en innføring, Dynamis 1993
Barstad, Hans M., En bok om Det gamle testamente, Det teologiske fakultet 2003
Barstad, Sverre, Når steinene taler, 1958
Benedikt XVI, Apostlene og Kristi første disipler, St. Olav Forlag 2010
Berggrav og Bull, Ibsens sjelelige krise, Gyldendal 1937
Berglund, John, Vekst og endring, Teamconsult media 2005
Bilde, Per, En religion bliver til, Forlaget Anis 2003
Bilde, Per, Den historiske Jesus, Forlaget Anis 2008
Bilde, Per, Hvor original var Jesus, Forlaget Anis 2011
Blandhol, Sverre m.fl., Epiktets håndbok, Vigmostad & Bjørke AS 2010
Boe, Peter (red), Religionskritikk, Tiderne skrifter 2008
Borg, Marcus J. Gjenoppdag kristendommen. Kom Forlag 2017
Bowker, John, Gud-En historisk fremstilling, Andresen & Butenschøn 2003
Brandes, Georg, Sagnet om Jesus, Det danske Forlag
Brandes, Georg, Petrus, Gyldendal 1926
Bringsværd og Braarvig, I begynnelsen, Den norske bokklubben 2000
Bringsværd, Tor Åge, En gang ble Buddha spist av en tiger, Spartacus forlag 2011
Brindsværd, Tor Åge, Jesus, Spartacus forlag 2013
Broberg, Anders m.fl., Tilknytningsteori, Hans Reitzels forlag 2008
Bultmann, Rudolf, Jesus, Vintens forlag, København 1977
Bø, Gudleiv, Jesus frå Jæren, Novus forlag 2018
Bøhle, Solveig, Når kroppen husker det du vil glemme, Bazar forlag AS 2008
Colin-Sherbok og El-Alami, Israel-Palestina, Spektrum forlag 2002
Cullberg, Johan, Dynamisk psykiatri, Tano Aschehoug 1999
Dalrymple, William, Den siste mogul, Aschehoug 2010
Dante Alighieri, Den guddommelige komedie. Gyldendal 2000
Davidsen, Eigil, Bjørnsons religiøse brytningsår, Bergen 1973
Dawkins, Richard, Gud-En vrangforestilling, Manstro 2007
Den Katolske Kirkes katekisme, St. Olav Forlag 1994
Diamond, Jared, Våpen, Pest og Stål, Spartacus forlag 2011
Diamond, Jared, Kollaps, Spartacus forlag 2012
Diamond, Jared, Verden frem til i går, Spartacus forlag 2012
Diamond, Jared, Den tredje sjimpansen, Spartacus forlag 2014
Duve, Arne, Henrik Ibsens hemmeligheter, Lanser forlag AS 1977
Duve, Arne, Kristendom eller psykologi?, Psykopress 1966
Dyrendal, Asbjørn, Demoner, Humanist forlag 2006
Edwien, Andreas, Dogmet om Jesus, Pax forlag AS 1970
Egedius, Henry, Psykologisk leksikon, Tano Aschehoug 1998
Ehrman, Bart D., Jesus feilsitert, Papp forlag AS
Eide, Ove, Jakob Sande-Liv-Diktning, Det norske samlaget 2006
Einhorn, Lena, Vad händte på vägen til Damaskus?, Norsteds 2007
Eliade, Mircea, Det hellige og det profane, De norske bokklubbene 2003
Ellegård, Alvor, Myten om Jesus, Bonniers 1992
Engberg-Pedersen, Truels (red), Den nye Paulus, Gyldendal 2003
Engberg-Pedersen og Bro Larsen (red), Paulusevangeliet, Forlag ? 2015
Epiktet, Håndbok i livskunst, Det norske samlaget 1927
Eriksen. Thomas Hylland, Charles Darwin Gyldendal 1997
Eriksen, Trond Berg m.fl., Jødehat, N.W.Damm & Søn, 2006
Espeland, Velle, Spøkelse, Humanist forlag 2002
Espeland, Velle, Helgener, Humanist forlag 2005
Evang, Anders, Det vanskelige liv, Cappelen 1997
Fadiman, James, Opplevelsen av psykosyntese, Mulighetens forlag 2008
Fatum, Hallbäck, Nielsen, Den hemmelige Jeus, Forlaget Alfa 2008
Ferguson, Robert, Henrik Ibsen, Cappelen 2006
Figueiredo, Ivo de, Henrik Ibsen-Mennesket, Aschehoug 2006
Figueirede, Ivo de, Henrik Ibsen-Masken, Aschehoug 2007
Flood, Kristin, Utenfor allfarvei, Tano AS 1992
Flood, Kristin, Amor Fati, Cappelen 2002
Flood, Kristin, Rom for stillhet, Cappelen Damm 2010
Frankl, Victor E., Vilje til mening, Aventura 1994
Frankl, Victor E., Psykologi og eksistens, Gyldendal 2006
Frankl, Victor E., Den ubevisste gud, Gades forlag 1980
Freke og Gandy, Jesusmysteriene, Emilia Press AS 2007
Fromm, Eric, Kristus-Fra opprører til undertrykker, Pax forlag AS 1969
Fromm, Eric, Å ha eller å være, Aventura forlag AS 1993
Fromm, Eric, Psykoanalyse og religion, Cappelen 1967
Gabriel og Greaves, Ismer-Verdens religioner, Orion forlag AS 2007
Garborg, Arne, I Helheim, Aschehoug & Co 1922
Garborg, Arne, Jesus Messias, Aschehoug 1906 (Solheim: Bokmål)
Garborg, Arne, Haugtussa, Den norske bokklubben 1978
Garborg, Arne, Den bortkomne Faderen 2008
Garborg, Arne, Fred, 2005
Gardell, Jonas, Om Gud, Tiden Norsk forlag AS 2003
Garff, Joakim, SAK-Søren Aabye Kierkegaard, Gads forlag 2001
Geelmuyden, Niels Christian. Sannheten på bordet. Cappelen Damm 2013
Geels og Wikstrøm, Introduksjon til religionspsykologi, Gads forlag 2001
Gilhus og Mikaelsson (red), Verdens fremste religioner, Pax forlag AS 2007
Gilhus & Thomassen, Oldtidens religioner, Pax forlag AS 2010
Gilhus og Thomassen, Gnostiske skrifter, De norske bokklubbene 2002
Gilgamesj, Han som så alt, Cappelen 2008
Grambo, Ronald, Djevelens historie, Ex Libris 1990
Gran, Lie og Kroese, Oppmerksomhetstrening, Gyldendal 2011
Gøtke, Paul m.fl. (red), Fra Buddha til Beckham, Syddansk universitetsforlag 2005
Haaland, Arild, Ibsens verden, Gyldendal 1978
Halse, Per, Gudsord og menneskeord, Fagbokforlaget 1999
Hamblin og Seely, Salomos tempel, Orion forlag AS 2007
Harari, Yuval N., Sapiens, Bazar forlag 2016
Harari, Yuval N., 21 tanker for det 21. århundre. Bazar forlag 2018
Harbo, Sigmund, Barndomserfaringer og voksentro, Universitetsforlag 1989
Harder, Susanne m.fl., Sårbarhet, Hans Reitzels forlag 2008
Harris, Sam, Troens fallitt, Akademisk forlag 2007
Harnum, Anne-Marie, Hypnose, Dansk psykologisk forlag 2009
Harrington. Joel F. Den fromme bøddelen. Cappelen Damm 2014
Heistø, Rigmor (red), Dette tror vi, Libretto forlag 1997
Hessen, Dag, Darwins verden, Pax forlag AS 1998
Hessen, Dag O., Verden på vippepunktet. Res Publica 2020
Hessen, Dag O. m.fl. (red), Darwin, Gyldendal 2008
Hillman, James, Sjelens kode, Pax forlag AS 2002
Hiorth Finngeir, Hvem var Jesus, Human-Etisk Forbund 2001
Hodne, Ørnulf, Vetter og skrømt, Cappelen 1995
Hoem, Edvard, Faderen, Forlaget oktober 2007
Hoffman og Burke, Heavens Gate, Egmont Hjemmets forlag 1997
Hognestad, Helge, Gud i mennesket, Flux forlag 2006
Hognestad, Helge, Morgendemring, Cappelen 1989
Hognestad, Helge, Paulus, Emilia forlag 2003
Holland, Tom, I skyggen av sverdet, Gyldendal 2013
Hong, Nansok, I skyggen av Moon-familien, Egmont Hjemmets forlag 1998
Hume, David, Om religion, Humanist forlag 2002
Hustad, Jon. Gjeldsslaven Europa. Vidarforlaget AS 2012
Hustad, Jon. Farvel Norge. Dreyers forlag 2013
Huxley, Laura, Livskunst, Efi forlag
Hvidt, Niels Christian, Mirakler, Bogklubben 2002
Hyldal, Niels, Evangelierne-Synoptisk oppstillet, Det danske bibelselskapet 1996
Hägg. Thomas (red), Kjetterne og kirken, Scandinavian Academic Press 2008
Ibsen, Bergljot, De tre, Gyldendal 1964
Ibsen, Henrik, Samlede verker, Gyldendal 2006
Ingebrand, Sven, Bibeltolkningens problematikk, Verbud 1972
Jarl, Stefan. DVD Underkastelsen
James, William, Religiøse erfaringer, Jespersen og Pias forlag 1963
Jensen, Henrik, Det Faderløse Samfund, Peoples Press 2006
Jensen, Knud Villads, Korstogene, Cappelen 2006
Jerlang, Espen (red), Utviklingspsykologiske teorier, Gyldendal 1998
Jervell, Jakob, Da fremtiden begynte, Gyldendal 1976
Jung, Carl G, Minner, drømmer, tanker, Gyldendal 1994
Jørgensen, Carsten René, Psykolgien i senmoderniteten, Hans Reitzels forlag 2006
Jørgensen, Carsten René, Identitet, Hans Reitzels forlag 2008
Kaldestad, Eystein, Gjennom det menneskelige til det guddommelige, Aschehoug 1997
Kalvig, Anne, Åndelig helse, Cappelen 2013
Kaplan, David E, Dommedagssekten, Hjemmets Bokforlag 1996
Kirkengen, Anna Luise, Hvordan krenkede barn blir syke voksne, Universitetsforlaget 2005
Kolloen, Ingar Sletten, Snåsamannen, Gyldendal 2008
Kolloen, Ingar Sletten, Berre kjærleik og død, Det norske samlaget 1999
Kolnes, Ralph Ditlef, Åpenbaring og opplevelse, Luther forlag
Kristeva, Julia, Svart sol, Pax forlag AS 1994
Kristiansen, Jostein Riiser, Det usynlige universet, Humanist forlag 2015
Kuschel, Zand, Øberg, Ondskapens psykologi, Frydenlund 2004
Kvalvaag, Robert, Det guddommelige Jeg, Fagbokforlaget 2003
Kvalvaag, Robert, Fra Moses til Marley, Fagbokforlaget 2003
Kåver, Anna, Å leve et liv, ikke vinne en krig, Gyldendal 2008
Langfeldt, Gabriel, Albert Schweitzer, Aschehoug 1958
Laszlo, Ervin, Revolusjon i vitenskapen, Flus forlag 2003
Leivestad, Ragnar, Hva vet vi om Jesus?, Aschehoug 1996
Lewis, C.S., Se det i øynene, Luther forlag AS 2010
Lindholm, Markus, Evolusjon, Spartacus forlag 2012
Lindhardt, Jan, Martin Luther, Gads forlag 1991
Lindqvist, Herman, Columbus, Schibstedt forlag AS 2006
Linnemann, Eta, Guds ord, Nytt bibliotek 1994
Lockert, Jan, Den uendelige reisen innover, Hilt & Hansteen 1996
Lovelock, James, Gaias hevn, Spartacus forlag 2006
Lunde, Paul, Islam, Cappelen Damm 2009
Mack, Burton L, Det tapte evangelium-Skriftet Q, Pax forlag AS 1999
Madsen, K.B., Abraham Maslow, Forlaget Forum AS 1981
Märtha Louise og Samnøy, Møt din skytsengel, Cappelen Damm 2009
May, Rollo, Myter og identitet, Aventura 1992
Mayhew, Christopher, Mennesker som søker gud, Cappelen 1956
Mehren, Sky, Øye m.fl., New Age, Bokklubben 2007
Miller, Alice. Du må ikke mærke. Hans Reitzels forlag 1983
Morgan, Marlo, Det virkelige folket, Gyldendal 1995
Moxnes og Thomassen, Apokryfe evangelier, Bokklubben 2001
Muller, Lisbeth og Mogens, Boken om bibelen, Politikens Forlag AS 2004
Muller, Mogens, Jesus-oppfattelser, Nytt Nordisk Forlag 1978
Muller, Mogens (red), Religioner og religiøse bevægelser, Politikens Forlag AS 1996
Møllehave, Johannes, Kærlighet og demoni, Lindhardt og Ringhof 1992
Mørkhagen, Sverre, Peer Gynt, Cappelen 1997
Noack, Bent, Det nye testamente, Gads forlag 1975
Nymoen, Einar, Hermon Forlag 2008
Nørager, Truels, Hjerte og psyke, Forlaget Anis 1996
Nørretander, Tor, At tro på at tro, Forlaget Anis 2003
Obrestad, Tor, Arne Garborg - ein biografi. Gyldendal 1991
Oppram, Ken (red), Tro, Font 2009
Otzen, Benedict, Myter i Det gamle Testamente, Gads forlag 1976
Otzen, Benedict, Israelitterne i Palæstina, Gads forlag 1997
Pagels, Elaine, Adam, Eva og slangen, Hekla 1989
Pagels, Elaine, Satans opprinnelse, Borgens forlag 1997
Pagels, Elaine, De gnostiske evangelier, Cappelen forlag AS
Pagels, Elaine, Judas Evangeliet, Forlaget Lille Måne AS 2007
Parmann, Øistein, Marcello Haugen, Cappelen 1974
Pilgaard, Aage, Dødehavsskriftene og Det nye Testamentet, Forlaget Anis 1997
Pollan, Brita, Jesusbarnet og andre hellige barn, Emila Forlag 2002
Pollan, Brita, Tidens og gudenes begynnelse, Emila Press 2012
Pollan, Brita, Peer Gynt og Carl Gudstav Jung, Aschehoug 1998
Pollan, Brita, Noaidier, De norske bokklubbene 2002
Raknes, Ola, Wilhelm Reich og orgonomien, Rhodos 1972
Raknes, Ola, Møtet med det heilage, Gyldendal 1972
Rasmussen og Thomassen, Kristendommen, Universitetsforlaget 2004
Ravnå, Per Bjarne, Jesus fra Nasaret-' Dreier forlag 2017
Rian, Dagfinn, Innføring i de apokryfiske bøker, Bibelselskapet 1996
Robinson, John A.T., Kan vi stole på Ny Testamentet?, Forlaget Aros 1977
Roness, Atle, Psykiatri og religion, Universitetsforlaget 1988
Rovelli, Carlo. Syv korte leksjoner i fysikk. Spartacus forlag AS 2016
Russel, Jeffrey Burton, Himmelens historie, Pax forlag AS 2002
Ryzl, Milan, Parapsykologi, Delphi forlag AS 1978
Sandbech, Lars, Fantasiens gud, Forlaget Anis 2006
Sande, Jakob, Dikt i samling, Gyldendal 1998
Saramago, José, Kain, Cappelen Damm 2011
Schjelderup, Harald, Det skjulte menneske, Cappelen 1984
Schjelderup, Harald og Kristian, Religion og Psykologi, Cappelen 1972
Schjelderup, Kristian, Hvem Jesus var og hvad kirken har gjort ham til, Gyldendal 1924
Schwarz, Gerhard, Hva Jesus egentlig sa, Gyldendal 1973
Schweitzer, Albert, Jesu liv, Det danske forlag 1913
Schweitzer, Albert, Veien til livet, Den norske bokklubben 1968
Schweitzer, Albert, Liv og tanker, Johan Grundt Tanum 1955
Schweitzer, Albert, Ærefrykt for livet, Johan Grundt Tanum 1953
Selbekk, Vebjørn, Truet av ismaelister, Genesis forlag 2006
Servan-Schreiber, David, Evnen til helbred, Pax Forlag AS 2008
Setterfield, Diane, Den trettende fortellingen, Gyldendal 2007
Sheldrake, Rupert, Hunde som ved hvornår deres ejere kommer hjem, Bogens forlag 2001
Simonsen, Jarle, Afrikas historie, Cappelen 2009
Simonsen, Terje, Våre skjulte evner, Pax forlag 2013
Siqveland, Elling m.fl., Det gamle testamente på en ny måte, Luther forlag AS
Skarsaune, Oskar, Den ukjente Jesus, Avenir forlag 2005
Skjeldal, Eskil, Eg slepper deg utan at du velsignar meg, Forlaget Press 2017
Skjeldal, Bø, Askeland, Med lykti i hand. Efrem forlag 2011
Skårderud, Finn, Uro, Aschehoug 1998
Solheim, Anne Lofthus, Mystikeren Jesus, Espace forlag AS 2009
Solheim Rolf Erik, Livet-og andre forunderlige ting, Kolofon forlag 2009
Solheim, Rolf Erik, Garborg 2.0, Kolofon forlag 2014
Spong, John Shelby, En ny kristendom i en ny verden, Forlaget Anis 2004
Steigan, Pål, Sammenbruddet, Spartacus forlag AS 2011
Steinsland, Gro, Mytene som skapte Norge, Pax forlag AS 2012
Steinsland, Gro, Norrøn religion, Pax forlag AS 2005
Stevens, Anthony, Om Jung, Cappelen fakta 1993
Stern, Jessica, Terror i Guds navn, Frifant forlag 2004
Straum, Olav Kansgar, Norrøn tro og kristningen av Norge, Fagbokforlaget 2008
Stærk, Bjørn, Å sette verden i brann, Humanist forlag 2016
Svendsen, Lars Fr. H, Ondskapens filosofi, Universitetsforlaget 2004
Synnevåg og Solheim (red), Framtidsfrø, Abakadabra 2011
Sørensen, Villy, Jesus og Kristus, Gyldendal 1992
Thomassen og Moxnes, Apokryfe evangelier, De norske bokklubbene 2001
Time, Sveinung, Arne Garborg om seg sjølv. Den norske bokklubben
Time, Sveinung og Lejon, Egil, Aadne Garborg. Noregs boklag 1981
Tobiassen, Tormod, Les og fortell, Gyldendal Norsk forlag 2004
Tobiassen, Tormod, Om Det gamle testamente, Ad Notam Gyldendal 1994
Tobiassen, Tormod, Bibelens første del, Fagbokforlaget 2004
Tunstad, Erik, Evolusjon, Humanistisk forlag 2015
Turner, Kelly A, Uforklarlig frisk, Cappelen Damm 2015
Ustvedt, Yngvar, Paradiset og tårene, Tiden norsk forlag 1977
Vogt, Judith, Den store illusjonen, C.A.Reitzels forlag 2002
Vogt, Kari, Islams hus, Cappelen 2004
Vogt og Heger, Bruddet, Cappelen 2002
Wandrup, Fredrik, Jens Bjørneboe - Mannen, myten og kunsten. 1990
Wilkinson, Philip, Myter og legender, Cappelen Damm 2010
Wilson, James, Jorden skal gråte, Spartacus forlag AS 2003
Wilting, Joseph, Herre, hvem skal vi gå til, Stiftelsen Liv i frihet 2001
Wilting, Joseph, Riket som ikke kom, Forlaget Ny visjon 1992
Winnicott, Donald W, Leg og virkelighed, Hans Reitzels forlag 2003
Wiseman, Richard, Paranormalitet, Humanist forlag 2012
Woje og Klepp, Jesus døde ikke på korset, Borglund forlag 2003
Woje og Klepp, Thomasevangeliet, Borglund forlag 2000
Yalom, Irvin D, Schopenhouerkuren, Pax forlag AS 2006
Yates, Francis A, Modernitetens okkulte inspirasjon, Pax forlag 2001
Ystad, Vigdis, Ibsens dikt og drama, Aschehoug 1996
Zaleski, Carol, Reiser i en annen verden, Pax forlag AS 2002
Øverland, Arnulf, Den tiende landeplage, Fram forlag
Øverland, Trond, Psykosyntese, Muligheten forlag 2006