GNOSTISKE SKRIFTER

I 1948 ble det gjort et interessant funn i ørkenen ved Nag-Hammadi, kristne skrifter fra de første århundrene. Disse var tidligere kjent gjennom kritikk og advarsler fra de ortodokse kirkelederne, men gjemt av frykt for å bli ødelagt under forfølgelsen fra de ortodokse (katolske) kristne. Det var gnostiske skrifter og kommer fra gnostiske kristne som var motstander til de ortodokse i kampen om den rette troen og makten over de kristne menighetene. Disse skriftene, sammen med tidligere kjente advarsler fra de ortodokse, viste en bitter konflikt i kampen om den rette troen, men også skrifter fra det første århundret, før NT-skriftene ble skrevet.
De gnostiske kristne trodde ikke på den jødiske guden Jahve eller skriftene i GT, da de mente Jahve var 'denne verdens gud', underlagt den høyeste gud de kalte Faderen. For dem var Jesu oppstandelse åndelig, hvor den levende Jesus åpenbarer seg på ulike måter for dem som søker ham, for å gi dem gnosis - åndelig innsikt. I tradisjonell kristen tro er det den Hellige Ånds oppgave, men her er det direkte kontakt med den åndelig oppstandne Jesus som hadde med det åndelige livet å gjøre. Alt annet var uten betydning, spesielt dogmer og ritualer som de ortodokse la til grunn for sin tro og praksis, som også har likheter med parapsykologiske og nyreligiøse fenomen og spiritualitet. De gnostiske kristne var en stor bevegelse og konkurrent til de ortodokse, men når de ortodokse fikk tilgang til statsmakten og ble den eneste lovlige religion i romerriket, resulterte det i forfølgelse og utslettelse av all falsk tro, men fikk gjemt disse forbudte skriftene.