ÅPENBARINGER

Jeg har gjennomgått årsaken til mange religiøse grunnleggere og to særtrekk er at de bygger på den religionen de kjenner til og spirituelle opplevelser knyttet til den, slik det også var med Moses, Jesus, Paulus, Muhammed o.a. Det er ikke gudene som er årsaken, men tolkningen av den spirituelle opplevelsen, hvor en forveksler teologi og psykologi, det menneskelig og guddommelige. May-Linn Hammer skriver i en artikkel (101) at spirituelle opplevelser er som å 'komme i kontakt med sin foretrukne form av det hellige', hvor opplevelse av Gud er 'basert på vår tidligere livserfaring og preferanser', at det derfor 'som oftest er individets mest kjente form av Gud som åpenbarer seg'. Religiøse erfaringer og spirituelle opplevelser kan også skapes ved psykologiske metoder, tekniske hjelpemidler eller kjemiske stimulanser som påvirker hjernen. Dette viser at det ofte er mentale årsaker til religiøse opplevelser, men knyttes til den kjente gudsforestillingen. Det er derfor ikke noe som skulle tilsi at det er guder som står bak det religiøse mangfoldet, men en slags religiøs matematikk hvor psykologiske og sosiologiske, metafysiske og spirituelle reaksjoner fører til religiøse forestillinger. Innen de såkalte Jesu-gjenkomst-bevegelsene ser vi særtrekkene hvor både adventister, mormonere og Jehovas vitner har sitt utspring fra den tverrkirkelige vekkelsen kalt for Millerismen, etter baptisten William Miller. Om Ellen G. White som var med om å stifte adventbevegelsen sies det at hennes liv var preget av uforklarlige opplevelser og guddommelig helbredelse, og mener hun hadde 2.000 syner og drømmer Gud gav henne. Når hun fikk disse åpenbaringene var hun i trance og registrerte ikke det som skjedde rundt henne, hvor hovedbudskapet var å berede folk for Jesu gjenkomst. Joseph Smith som grunnla mormonerkirken hadde åpenbaringer hvor han så Gud og Jesus, engelen Moroni og andre åpenbaringer som bekreftet hans himmelske kall.
Vi har også i moderne tid mer ekstreme kristne sekter, naturligvis mest i USA, og finnes på internett. Pastor Moon fikk en spesiell åpenbaring i 1935, hvor ''Jesus ba meg å påta meg en spesiell oppgave for at guds vilje skulle kunne skje her på jorden', hvor Jesus ba ham fullføre oppgaven Jesus hadde begynt for 2000 år siden, men fikk ikke fullført. Han viser til referater fra himmelske styremøter med historiske personer. Målet var å opprette Guds rike både her på jorden og i den åndelige verden, med pastor Moon som messias. Naturligvis var det ingen religiøse ledere som trodde på Moon's åpenbaringer, på tross av at de tror på sine egne religiøse grunnleggeres åpenbaringer, som er like lite troverdige. Når Moon viser til at Gud har sagt Moon er 'Frelser, Messias og hele menneskehetens Kongenes Konge', er ikke det mindre troverdig enn at Jesus mente han var jødenes messias og at Jesus kalte Paulus til å frelse hedningene.
Shoko Asahura som stiftet den japanske dommedagssekten Aum fikk store åndelige opplevelser av ekstatisk lykke, fulgt av himmelske visjoner og overnaturlige evner. Han ble en selverklært Messias, men endte som skurk, bedrager og terrorist som ble henrettet på tross av - eller på grunn av - sine åpenbaringer. Jim Jones startet Folkets Tempel, men endte med Guyana-massakren hvor 913 medlemmer begikk kollektivt selvmord. David Berg startet Childen of God etter en mirakuløs helbredelse, men ble anklaget for seksuelt misbruk av sine døtre, svigerdatter og to barnebarn. David Koresh og sekten Branch Davidians ventet på undergangen på bakgrunn av åpenbaringer som ville lede til dommedag, basert på personlige tolkninger av bibelen, men resulterte i at sekten satte fyr på hovedbygningen hvor 75 medlemmer ble drept. Kerry Noble røykte marijuana og fikk en åndelig opplevelse hvor han så gud som talte til ham og betraktet seg som grunnleggeren av den andre amerikanske revolusjon. Ble nestleder i en voldelig dommedagssekt hvor sektens medlemmer var dømt for mord, brannbombing av synagoger og kirker som aksepterte homoseksuelle, planlegging av mord på føderale embetsmenn og andre forbrytelser.
Problemet er at disse spirituelle opplevelsene i stor grad er basert på ulike mentale erfaringer, men tolket som guddommelige ut fra det religiøse grunnlaget de hadde. Det er tvilsomt at Paulus eller Jesus ville blitt akseptert av kristne om de idag hadde vist til sine hallusinatoriske opplevelser eller Muhammed hos muslimene.