DØDEHAVSSKRIFTENE

I 1945 ble de såkalte Dødehavsrullene funnet i et jødisk klostersamfunn nær Dødehavet, kalt esseere. Det var en gruppe jødiske radikalere som var preget av den messianske forventningen og levde adskilt for ikke å bli smittet av de urene og vantro, både av jøder og hedninger. Derfor var moselovens renhetsforskrifter viktige og dessuten opptatt av apokalyptiske og eskatologiske spørsmål, men samfunnet ble ødelagt i forbindelse med den jødiske krigen. Også de ble sviktet av gud - eller sin tro.
Det er to forhold som gjør dette interessant. Det første er at på tross av deres store aktivitet og radikale holdninger er de ikke omtalt i evangeliene slik det er med fariseere, skriftlærde og sadukeere. Det andre er at de har store likheter med de tidligste Jesus-folkene og noen mener Jesus og hans disipler tilhørte dette samfunnet eller hadde nære forbindelser til dem. Ellegård begrunner i sin bok 'Myten om Jesus' at de første kristne tilhørte esseerne. Boken er overbevisende og interessant, men vanskelig å mene noe om det. Når Paulus sier han etter sin omvendelse reiste direkte til Arabia, uten å gå om de kristne i Jerusalem, er det spekulert i om det var dette samfunnet han reiste til, som er interessant hvis Jesus og/eller disiplene kom fra dette miljøet.