ARTIKLER

Jeg vil etterhvert legge inn artikler om tema som har betydning for meg, som jeg skriver for å bearbeide tanker og følelser omkring samfunn og politikk, teologi og psykologi. Av naturlige årsaker vil noen tema komme igjen i flere.