MIRAKLER

Det står om Jesus at jødene 'fristet ham og krevde tegn fra himmelen', for å få bekreftet at han var messias. Etter at Jesus hadde mettet 5000 mennesker i ørkenen sa folket at han var 'profeten som skulle komme til verden'. Likevel spør de senere om 'Hva tegn gjør du da så vi kan se det og tro deg? hva gjerning gjør du?'. Vi ser her ulikhetene og selv-motsigelsene i det bibelske materialet, hvor de ser, men likevel spør etter tegn. En av hovedsakene i evangeliene er nettopp de mange miraklene Jesus skulle ha gjort. Hvis han virkelig hadde helbredet syke, drevet ut onde ånder, mettet tusener, gått på sjøen, stilt stormen og oppvekket døde, hvorfor skulle de da bedt ham om å vise dem 'tegn fra himmelen'. På tross av alt dette, som skjedde i all offentlighet, ber de om tegn, så de kan tro på ham. Sannsynligvis var de ikke kjent med miraklene evangeliene forteller om, fordi det er myter oppstått etter Jesu død og fram til evangeliene ble skrevet langt senere, hvor Jesus som guds sønn og messias skulle overgå alle andre guder og profeter. Det samme hos Paulus, som heller ikke kjente til Jesu jordiske liv og miraklene han skulle gjort. Den eneste han kjente var den himmelske Jesus som åpenbarte seg for ham - på tross av at de levde samtidig og burde kjent Jesus fra konfliktene med fariseerne, som også Paulus tilhørte. Dessuten var det på den tid naturlig med overnaturlige erfaringer, slik vi også ser hos vår tids nyåndelige.