INNLEDNING

'Mennesket er et produkt av innlæring. Der er ikke noe å utvikle innenfra -
mennesket er karakterisert ved nesten utelukkende å være styrt av ytre faktorer'.
John B. Watson (125).

Jeg vil i denne del som handler om psykologi, se i hvilken grad den religiøse troen har psykiske årsaker. Det første handler om utviklingspsykologi, i hvilken grad også religiøs tro er resultat av oppvekst og miljø, psykologi og sosiologi, samfunn og kultur. Det andre om religionspsykologi, i hvilken grad følelse og opplevelse, den religiøse erfaringen, har psykiske eller religiøse årsaker. De aller fleste religiøse grunnleggere bygger sin tro på ulike spirituelle erfaringer, som de tolker religiøst og vil at andre skal oppleve det samme. Det tredje er det nyreligiøse, også kalt for New Age, som jeg kaller for parapsykologi, fordi det i stor grad har psykiske årsaker, som imidlertid grenser mot det metafysiske og paranormale. Åndelig troende som søker sine respektive guder, søker inn i en åndelig eller metafysisk verden, og derfor naturlig å oppleve ulike spirituelle opplevelser, som i stor grad er basert på personlige sjelsevner. Da det viser seg at psykiske prosesser i stor grad er involvert i all religion, er det derfor naturlig å ta dette med, fordi religion har menneskelige årsaker.

Sitatet av John B. Watson er kontroversielt og kan diskuteres i hvilken grad vi er er produkt av arv eller miljø, biologi eller psykologi, om det er det indre eller ytre som har mest betydning for vår personlighetsutvikling - også religiøse holdninger. Professor Robert Plomin mener det motsatte av Watson, at 'Genetikken er den viktigste systematiske faktoren som kan forklare individuelle psykologiske forskjeller mellom oss'(126). Slik strides også de lærde om sin tro og vitenskapelige hypotese, men er vel mer om hvordan en definerer ordene og diagnosene.

Min hensikt er å se på psykens betydning for religiøs tro. Den psykologiske undersøkelsen ble mer omfattende enn jeg hadde tenkt og førte til at jeg skrev flere hefter om ulike tema. Imidlertid må jeg også her begrense meg og kun ta med et lite utdrag av psykens betydning i forhold til teologi og religion, slik det også var avgjørende i mitt liv.