PSYKOLOGI

Religiøs tro har i stor grad psykiske årsaker, finne mening med livet, en eksistensiell forklaring, åndens liv og forvandling, og derfor en effektiv virkelighetsflukt bort fra et meningsløst liv. Religiøs tro er i stor grad resultat av tidlig påvirkning gjennom miljø og kultur, ikke noe en tror etter undersøkelser av den religiøse troverdigheten. Jeg har konsentrert meg om utviklingspsykologi, religionspsykologi og parapsykologi, fordi dette har vært mest aktuelt i forbindelse med den teologiske undersøkelsen.