MYTER, DOGMER, TOLKNINGER

På bakgrunn av de jødekristne mytene har den kirkelige tradisjon dogmer og ritualer som uttrykker kirkens tro og praksis, og vil vurdere troverdigheten til noen av disse. På tross av at den kristne teologien er grunnlagt på udokumenterte myter tror en på de bibelske mytene som om de var historiske. Både himmel og helvete, evig liv eller fortapelse, dommedag og dødes oppstandelse beskyttes av at ikke noe kan kontrollere troen om hva som er rett og galt. Det er kun noe en tror på bakgrunn av den kulturelle indoktrineringen av de gamle mytene, dogmene og ritualene.