ADIAFORA.
Navnet på denne hjemmesiden er hentet fra Stoikerne som mente at det som hadde betydning var det vi kunne gjøre noe med: Dyden - Det eneste gode, og Lasten - Det eneste onde. Alt det andre var Adiafora - likegyldig, det vi ikke selv kan gjøre noe med, slik det også er med religion, fordi den kun har en betydning for dem som tror på den.

Hjemmesiden vil i hovedsak vise til mitt oppgjør med mitt liv og den kristne troen, hvor jeg etter lange og grundige undersøkelser så at grunnlaget for de bibelske skriftene ikke var historiske og virkelige. Den bygger på gamle udokumenterte jødiske myter og myter knyttet til Jesu liv. Det var en sjokkerende opplevelse å se at den kristne troen ikke er troverdig teologi, men mytologi, slik det er med de andre mytologiene og religionene. Når jeg tok et bevisst valg om å frasi meg den kristne troen, var det ikke verken ønske, vilje eller behov som var årsaken, men den manglende troverdigheten. Jeg kunne ikke tro på de jødekristne mytene, men også fordi jeg ikke kunne ha noe med den onde jødiske guden som vi leser om i GT, som av naturlige årsaker tidligere var blitt feiltolket som god og kjærlig. Imidlertid savner jeg troen, noe troverdig jeg kan tro på, som kan gjøre livet meningsfullt - i en meningsløs verden. Problemet er at det finnes ikke guddommelige vesener som er troverdige å tro på.

Min hensikt med å dele denne erfaringen er at andre kan bli interessert i å undersøke grunnlaget for de bibelske skriftenes troverdighet. Jeg mener ikke jeg har funnet sannheten og de andre har galt. Derfor er jeg fremdeles interessert i motargumenter som er troverdige og overbevisende. Dessverre har det jeg har lest og diskutert med andre, både lærde og ulærde, bare styrket min tro på det jeg er kommet frem til. Mange vil ikke være enig med mine argumenter, men håper dette kan være en påskyndelse til selv å vurdere troverdigheten i det bibelske grunnlaget. Det er dessverre slik at de fleste religiøse ikke vurderer de respektive skriftenes troverdighet, fordi en er opplært til å tro det er sant og virkelig. Dessuten er det synd for de troende å tvile på gudsordet. Den religiøse indoktrineringen og fundamentalismen som preger de respektive religiøse kulturene helt fra de første barneår, gjør hjernen til en innprogrammert databank som tror og handler etter det som er programmert. Ikke uten grunn kommer de troende som regel fra troende hjem og et tidlig påvirket oppvekstmiljø.

Da hjemmesiden er relativt ny, vil materiell bli lagt inn etterhvert. For å komme til de respektive tema velges tema i oversikten, så pilene og den aktuelle undersiden. Hovedsakene inneholder følgende:

Historien.
Sentralt er min innvielse til soldat i Frelsesarmeen og 'kallet' til offiser, som egentlig var en flukt og den mislykkede kampen jeg til slutt måtte gi opp. Psykoterapeutisk behandling førte til at jeg ble bevisst min personlige identitet, i motsetning til den kollektive, som tidligere preget mitt liv og min tro. Det førte til religionspsykologiske undersøkelser - teologi og psykologi - om troverdigheten i det grunnlaget som den kristne troen bygger på. Jeg så da hvorfor og hvordan jeg var blitt sviktet og lurt av den kristne troen, forvekslingen av teologi og psykologi. 

Teologi.
Etter undersøkelsene av den vitenskapelige forskningen, spesielt teologi og psykologi, samtaler med teologiske professorer og andre fagpersoner, viste det seg at det bibelske grunnlaget ikke er troverdig som en historisk virkelighet, fordi det var mytologi, som all annen mytologi. I ca 20 år holdt jeg på med mine religionspsykologiske undersøkelser, hvor jeg skrev mange hefter med kommentarer og refleksjoner. Jeg vil her vise til konklusjonene om hva jeg kom frem til, hvorfor jeg mener det er mytologi og derfor ikke troverdig teologi.

Psykologi.
Religiøs tro har i stor grad psykiske årsaker, finne mening med livet, en eksistensiell forklaring, tryggheten i noe som er større og sterkere enn oss selv i en skremmende verden. Religion er derfor en effektiv virkelighetsflukt. Religiøs tro er i stor grad resultat av tidlig påvirkning gjennom miljø og kultur, ikke noe en tror etter undersøkelser av de bibelske skriftenes tilblivelse og troverdighet. Jeg har konsentrert meg om utviklingspsykologi, religionspsykologi og parapsykologi, fordi dette er mest aktuelt i forbindelse med den teologiske undersøkelsen.

Artikler.
Artikler og refleksjoner om min livserfaring, livsopplevelse og livsforståelse, teologi og psykologi, samfunn og politikk. Noen artikler er bearbeidelse av stoff som er medtatt tidligere. Vil bli lagt til etterhvert som jeg får redigert - og skrevet - dem. 

Familien.
Viser en forenklet oversikt over min slektshistorie med noen eldre bilder og nyere familiebilder, sammen med andre familiære oversikter. Vil bli lagt til senere.

Diverse.
Skriftet 'Sviktet og Lurt' som er en samlet oppsummering av historien og de religionspsykologiske undersøkelsene som er lagt inn på hjemmesiden tematisk. Henvisninger og noe av litteraturen jeg har brukt m.m.

Melding.
Innledningen til Forside og Artikler har skjema for tilbakemelding på e-post for dem som ønsker å gi en tilbakemelding e.l.